Ratkaisu löytyy ihmisen omista voima­varoista

Ammat­titaitoista psykoterapiaa ja parisuhde­terapiaa Rovaniemen ympäristössä

Psykoterapia Meeri Puhakka tarjoaa ratkaisu­keskeistä psykoterapiaa nuorille, aikuisille, pariskunnille, kaikille Kelan kuntouttavan psykoterapian piirissä oleville sekä työyhteisöille. Toimipaikka sijaitsee Rovaniemellä ja psykoterapiaa tarjotaan koko Lapin maakunnassa.

Palveluihin kuuluu psykoterapiaa, parisuhde­terapiaa sekä ratkaisu­keskeistä työnohjausta.  Työssä käytetään myös kuvataide­terapian menetelmiä. Jokaisen asiakkaan kanssa käydään yhdessä läpi senhetkinen tilanne, jolloin on mahdollista löytää sopivin hoito­menetelmä. Tutustu tarkemmin palveluihin.

Tietoa minusta

Olen koulutukseltani erikois­sairaanhoitaja, terveys­tieteiden maisteri, hoitotyön opettaja ja Valviran laillistama ratkaisu­keskeinen psyko­terapeutti, kuvataide­terapeutti sekä neuro­psykiatrinen valmentaja

Olen helposti lähestyttävä ja minulla on aito halu auttaa asiakkaitani. Pitkä työ- ja elämä­nkokemukseni sekä sen kautta karttunut ammat­titaitoni auttavat minua ymmärtämään ja kohtaamaan erilaisissa elämän ongelma­tilanteissa olevia asiakkaita.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä terapia­muodoista ja -mahdolli­suuksista.