Psyko­terapiaa ja kuvataide­terapian menetelmiä

Ratkaisu­suuntautunut terapia on tavoitteellista, voimavara­lähtöistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa terapiaa. Menneisyyden kokemuksia tarkas­teltaessa autetaan asiakasta tiedostamaan omia voima­varojaan ja keinojaan ratkaista erilaisia ongelmiaan. Käymme jokaisen asiakkaan kanssa yhdessä läpi hänen tilanteensa, jolloin voidaan löytää paras mahdollisen terapiamuoto.

Tarjoamiani terapia­muotoja ovat: psykoterapia, parisuhde­terapia, kuvataide­terapian menetelmät sekä ratkaisu­keskeinen työnohjaus.

Kuvataide­terapeuttiset menetelmät voi halutessaan valita itse. Ratkaisu­keskeinen terapia sopii yksityisille asiakkaille erilaisiin ongelmiin, kuten paniikki­häiriö, masennus, kaksisuuntainen mieliala­häiriö. Lisäksi ratkaisu­keskeisellä menetelmällä voidaan selvittää ongelmallisia elämän­tilanteita, kuten avioero, työuupumus tai parisuhde­ongelmat.

Yrityksille tarjotaan työyhteisön hyvinvointia edistävää työyhteisön valmennusta. Valmennuksella voidaan ratkaista esim. vuorovaikutus­ongelmia.

Monipuolinen, ratkaisu­keskeinen ja tulevaisuuteen suuntautuva työskentely­tapani auttaa asiakasta löytämään omat voima­varansa ja keskittämään ajatukset tulevaan. Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää palveluistani.